It Makes Sense background EnJOY the ride

Advies werkbaar werk

werkbaarheidscheques

Met de werkbaarheidscheque van het Departement Werk en Sociale Economie, kunnen eenmanszaken, kmo’s en grote ondernemingen (met minstens 1 werknemer) uit de profitsector en ook organisaties uit de socialprofitsector tot € 10.000 steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen.

 

De bedoeling is om zo de arbeidsomstandigheden duurzaam te verbeteren.

 

Naar aanleiding van de coronacrisis worden de werkbaarheidscheque tijdelijk uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers.

Wat komt in aanmerking?

WAT KAN JE DOEN

Met de cheque kunnen ondernemingen:

 • Een werkbaarheidsscan aankopen of laten uitvoeren/begeleiden om de werkbaarheidsgraad in de organisatie in kaart te brengen
 • Begeleiding kan ook inhouden:
  • Rapporteren over de werkbaarheid;
  • Opstellen van een werkbaarheidsplan, toekennen van een prioritering aan de maatregelen of verbeterprojecten opgenomen in dit plan;
  • Monitoring en opvolging van de veranderingen op het vlak van werkbaar werk;

OMVANG STEUN

Er is een maximale subsidie voorzien van € 10.000 per onderneming.  Elke onderneming kan maximaal 3 keer steun aanvragen en dit tot het maximum is bereikt of tot het budget van de werkbaarheidscheques uitgeput is.

 • Steunpercentage: 60%;
 • Steunplafond: € 10.000 per onderneming.

Onze aanpak 

 • Analyse: We scannen de organisatie dmv een werkbaarheidsscan (gebaseerd op het Job demand – resources model van Karasek)   
 • Actieplan: We stellen een plan op voor een werkbaar werkbeleid.
 • Opvolging We volgen de veranderingen op en sturen bij waar nodig.

De onderneming dient zich tevens te engageren om, naar aanleiding van de analyse of begeleiding, maatregelen en/of verbeterprojecten

uit te voeren op het vlak van werkbaar werk. 

 

Het effectief uitvoeren van de acties kan niet gefinancierd worden met middelen binnen deze oproep.

Wil je meer weten over de aanvraagprocedure en hoe het werkt? 

Surf dan naar de website van Vlaio.