It Makes Sense background Coachen & Advies
werkbaar werk

Scan werkbaar werk

Werkplezier

It makes sense focust op het welbevinden van medewerkers, vanuit het eenvoudige gegeven dat gelukkige medewerkers nu eenmaal beter presteren. Werkbaar werk is werk dat boeit en jou laat groeien. Het is werk dat in balans is met je privéleven. Je krijgt er niet teveel stress van en je wordt er niet ziek van. Kortom: een werkbare job is een fijne job die je lang kan volhouden!

Werkplezier

Het functioneren op je (bijna) meest optimale niveau, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als sociaal. Het geeft je het gevoel dat je positief bijdraagt aan jezelf, je familie, het bedrijf en de hele maatschappij.

werkbaar werk

Werkbaar werk

Werk dat je intrinsiek motiveert, voldoende kansen geeft om bij te leren, waar je niet overspannen van wordt en dat je voldoende ruimte biedt voor gezin, sport en hobby’s

Wanneer kan een scan zinvol zijn?

  1. Bij drastische veranderingen nl overnames, nieuwe generatie binnen familiebedrijf, fusies
  2. Bij conflicten op de werkvloer
  3. Slechte werksfeer
  4. Rekruteringsproblemen
  5. Hoog verloop
  6. Hoog ziekteverzuim
  7. Stressklachten/burnout
  8. Jezelf als zaakvoerder de vraag stellen: Doe ik wel de juiste dingen?

Doelstellingen

• Je wil zicht krijgen op de werkdruk, de emotionele belasting, de veiligheid en de gezondheid van het werk.

• Je wenst te weten of medewerkers voldoende afwisseling, autonomie en ondersteuning ervaren.

• Je wenst dat je teamleden zo lang mogelijk met goesting naar het werk komen.

ONS VOORSTEL

Met deze werkbaarheidsscan helpt It makes sense organisaties bij het in kaart brengen van de vier pijlers van werkbaar werk: werkplezier, werkstress, leermogelijkheden en de balans tussen werk en privé.

ONZE AANPAK

De scan gebeurt aan de hand van een individueel gesprek met de medewerkers van uw bedrijf. De vragenlijst tijdens dit gesprek is gebaseerd op het model Job Demands Resources Model van Karasek. Alle antwoorden worden samengelegd om de sterke punten en de pijnpunten te kunnen bepalen in een overzichtelijk rapport. It makes sense vertaalt de leerpunten in concrete adviezen en maakt samen met de stakeholders een actieplan op. It makes sense reikt de bedrijfsleiding handvaten aan die ze onmiddellijk kan toepassen in het bedrijf.

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Je krijgt inzicht in hoe jouw medewerkers zich echt voelen binnen jouw bedrijf en je krijgt de kans het werk nog beter te organiseren voor je team. Op die manier kan de motivatie, de goesting en de ontwikkeling van het team geoptimaliseerd worden.