It Makes Sense background EnJOY the ride
werkbaar werk

Organisatiescan

Zicht krijgen op het geheel

We leven in een complexe en steeds veranderende wereld. Dit vraagt veel van iedereen die werkzaam is binnen een organisatie. Daarom is het belangrijk om zicht te krijgen op de energielekken die een vlotte manier van werken belemmeren. Dit kan zowel op structuur, team of op individueel niveau zijn. 

 

werkbaar werk

Werkplezier

Ja, wij zijn ervan overtuigd dat werk ook plezierig mag zijn en dat dit geen afbreuk doet aan de doelstellingen die je als bedrijf wil realiseren. 

 

De definitie van werkplezier: het functioneren op je (bijna) meest optimale niveau, zowel fysiek, mentaal, emotioneel als sociaal. Het geeft je het gevoel dat je positief bijdraagt aan jezelf, je familie, het bedrijf en de hele maatschappij.

Happiness human

Werkbaar werk

We streven ernaar om iedereen binnen de organisatie met goesting aan het werk te hebben. 
Autonomie, verbondenheid, werken volgens je talenten en voldoende work-life balans, daar gaan we voor!

Wanneer kan een scan zinvol zijn?

  1. Bij drastische veranderingen nl overnames, nieuwe generatie binnen familiebedrijf, fusies
  2. Bij conflicten op de werkvloer
  3. Slechte werksfeer
  4. Rekruteringsproblemen
  5. Hoog verloop
  6. Hoog ziekteverzuim
  7. Stressklachten/burnout
  8. Jezelf als zaakvoerder de vraag stellen: Doe ik wel de juiste dingen?

Doelstellingen

Zicht krijgen op wat leeft binnen de organisatie en hoe je hier concreet mee aan de slag kan gaan met als doel een werkbaar klimaat voor iedereen. 

Zicht krijgen op nodige interventies op vlak van structuur, team of individu. 

team

ONS VOORSTEL

Met deze organisatiescan helpt It makes sense organisaties bij het in kaart brengen de pijlers die invloed hebben op vlak van werkbaar werk. Plezier, voldoening, competentie, autonomie, vertrouwen, verbinding, zingeving, waardering, werkdruk, communicatie, cultuur en werkomgeving. 

Hierbij vergeten we ook niet te kijken naar wat goed gaat want in onze veeleisende maatschappij gaan we hier soms aan voorbij. 

ONZE AANPAK

De scan gebeurt aan de hand diepte-interviews met u als manager, leidinggevenden en medewerkers van je organisatie. Omdat we geloven dat we tussen de lijntjes ook nog veel kunnen ontdekken en we onder de waterlijn moeten kijken om duurzame verandering te bekomen.  Alle antwoorden worden samengelegd om de sterke punten en de pijnpunten te kunnen bepalen in een overzichtelijk rapport. Van daaruit worden acties voorgesteld om je organisatie in optimale conditie te krijgen. 

What's in it for you

Inzicht in wat er leeft binnen je organisatie en een partner waarmee je in co-creatie stappen kan zetten richting het gewenste doel.