Authentiek Leiderschap

It makes sense zet in de eerste plaats in op de mens in jouw onderneming en hun werkgeluk. Ook de zaakvoerder en andere leidinggevenden binnen de organisatie worden op een bepaald moment geconfronteerd met de gevolgen van hun leiderschapsstijl. De praktijkgerichte training bij It makes Sense zal enerzijds inzicht geven in jouw managementstijl en anderzijds concrete tools aanreiken om jouw stijl van leiding geven zo effectief mogelijk in te zetten.

JOUW DOELSTELLINGEN

  • Je wil als leidinggevende een positieve impact hebben door flexibel te switchen tussen verschillende leidinggevende stijlen.
  • Jij wil als leidinggevende je medewerkers positief beïnvloeden en de betrokkenheid verhogen.
  • Je wil zicht krijgen op de invloed van de organisatiecultuur op jouw stijl van leidinggeven.

ONS VOORSTEL

In deze opleiding onderzoeken we samen de kenmerken van uw leiderschapsstijl en hoe deze het gedrag van jouw team beïnvloedt. Daarnaast bespreken we de kwaliteiten van een coach en hoe een naturelle communicatiestijl eruit ziet. Een goede coach kan een groep veranderen in een hecht team. Met It makes sense ga je na hoe je jouw leiderschapsstijl aanpast naargelang de communicatiestijl van jouw medewerkers. Deze training gebeurt in groep. Een individueel traject kan ook, met een andere aanpak (mogelijkheid tot wandelcoaching).

ONZE AANPAK

De theorie in deze sessie wordt beperkt. We focussen ons op de praktijk en dit op een heel interactieve manier (rollenspelen, brainstormsessies geënt op eigen ervaringen, elkaar feedback geven, …).
Bij ieder onderdeel vertalen de deelnemers hun leerpunten naar de situatie op hun werkplek en worden ze aangezet ze om te zetten in een actieplan.
De opleiding is opgebouwd volgens de meervoudige intelligentie model van Gardner.

Dit traject kan ook individueel gevolgd worden.

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Een efficiënte leiderschapsstijl kan de betrokkenheid en het engagement van medewerkers op lange termijn verhogen.