It Makes Sense background EnJOY the ride
team

Teamcoaching

Waar mensen samenwerken kan het wel eens spannend zijn. 

Teamcoaching is een manier om binnen een veilig kader zaken bespreekbaar te maken en inzicht te brengen in de onderliggende dynamieken die een vlotte samenwerking blokkeren.  Zo kan de focus terug verschuiven van Ik-gerichtheid naar WIJ-gerichtheid. 

Vertrouwen, veiligheid en dialoog

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen om volledig zichzelf te kunnen zijn, fouten durven toegeven en met creatieve ideeën durven komen? 
  • Hoe kunnen we in een nieuw team vertrouwen opbouwen? 
  • Hoe kunnen we meer helderheid creëren in onze visie, missie, onze waarden, identiteit, rollen en verantwoordelijkheden? 
  • Hoe kunnen we een open dialoog voeren en onze conflicten constructief oplossen? 
  • Hoe kunnen we de verschillende talenten binnen ons team nog beter benutten? 
  • Hoe kunnen we elkaar als mens nog beter leren kennen?
Foto Broesli 3

ONS VOORSTEL

Kwetsbaarheden bespreekbaar maken, het vermogen cultiveren om constructieve conflicten te voeren, betrokkenheid stimuleren van alle delen van het team, eigen verantwoordelijkheden zien in het in stand houden van de situatie en aandacht hebben voor de gezamenlijke resultaten. 

ONZE AANPAK

Gezien ieder team anders is, is elk traject maatwerk en gebeurt dit op basis van een intakegesprek. Zo krijgen we een helder beeld van de situatie en de gewenste verandering. Na elke teamcoaching wordt een analyse gemaakt en bepaald welke volgende interventies nodig zijn. Vanuit de visie van de piramide van  Lencioni wordt gebouwd aan de groei en de ontwikkeling van het team. 

Vanuit een systemische kijk worden creatieve werkvormen ingezet. 

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Verhogen van het bewustzijn van alle teamleden zorgt ervoor dat er inzicht is in de gevolgen van beslissingen of acties die genomen worden op de onderlinge relaties.