It Makes Sense background EnJOY the ride
paper_people_hires

Teamzorg bij Stress

2-delige workshop

Het tempo en de werkdruk binnen organisaties ligt hoog. Er zijn zaken waar we invloed op hebben en andere die buiten onze invloedssfeer liggen. Dagelijks worden we geconfronteerd met veranderingen en nieuwe uitdagingen. Als team en als individu kunnen we hier bewust op inzetten. Zo gaat minder energie verloren en staan we positiever in onze job. 

Teamveerkracht kan je trainen! Een veerkrachtig team, dat is er eentje dat niet onderuitgaat bij moeilijkheden. Eentje dat terugveert bij uitdagingen. Teamveerkracht stelt teamleden in staat om elkaar constructief te beïnvloeden, samen te werken in een positieve spiraal en samen oplossingen te vinden om het hoofd te bieden aan de veranderende omgeving en de nieuwe uitdagingen.

Hoe sterk die teamveerkracht is, hangt af van verschillende zaken. De manier waarop teamleden samenwerken, elkaar vertrouwen, elkaars vaardigheden en sterktes appreciëren. Maar het is ook afhankelijk van hoe teamleden met elkaar communiceren en van hoe optimistisch de leden over hun team zijn.

De veerkracht van een team is meer dan de som van de veerkracht van elk lid. Ze schuilt in de kwaliteit van de interacties tussen de leden. Het zijn niet de individuen maar de vele complexe en vloeiende relaties tussen de mensen die het verschil uitmaken.
In deze interactieve, ervaringsgerichte workshop krijg je kapstokken om te komen tot meer veerkrachtige teamzorg, krijg je direct bruikbare tools om meer grip te hebben, te krijgen en te houden op een positief werkklimaat en word je via zelfreflectie uitgenodigd om het geleerde toe te passen in de eigen organisatiecontext.

 

Onze aanpak

Met deze workshopreeks willen we vooral inzetten op  bewustwording en gedragsverandering rond de thema’s samenwerken, communicatie , stress en positiviteit. 

 

Self reflection is the school of wisdom. 

Deze workshop bestaat uit twee delen van elk drie uren.

Na deze  2-delige workshop

  • Weet je wat een positief werkklimaat en een veerkrachtig team inhoudt. 
  • Heb je zicht op hoe je als team op een zorgzame en open manier met elkaar kan communiceren. 
  • Herken je je eigen triggers op zowel lichamelijk, emotioneel, mentaal vlak als ook in relatie met je context. 
  • Leer je hoe je collega’s kan aanspreken op stressvol gedrag en herken je je eigen stressignalen. 
  • Krijg je tools aangereikt hoe je met de dagdagelijkse stress kan omgaan op de werkvloer. 

We toetsen telkens af op het 3D-model van Teamveerkracht waar we inzetten op VERBINDING, VEILIGHEID, VERTROUWEN maar ook op DOEN. 

 

Riet