It Makes Sense background EnJOY the ride

Teamcrafting

Zinvol werk is de sleutel tot motivatie en retentie.  Elke medewerker bezit talenten, die in combinatie met de talenten van collega’s een mooi geheel kunnen vormen. Maar hoe weet je of je mensen doen waar ze energie van krijgen, werken volgens hun talenten? En hoe kunnen zij autonoom hun werk aanpassen? Vanuit de duurzaamheidsvisie willen we meer inzetten op eigen verantwoordelijkheden binnen het team, zodat iedereen regisseur wordt van zijn  werk. 

Jouw doelstellingen

  • Je wil sleutelen aan de werkverdeling van je team.
  • Je wil dat collega’s meer zicht krijgen op de taken van hun teamleden.
  • Je wil je team beter afstemmen op het werk, rekening houdend met de aanwezige talenten, competenties, attitudes en motivatie.
  • Je wil je team meer zelfsturend maken, het werk beter leren verdelen, zonder dat je als leidinggevende alles zelf moet beslissen. 
  • Je wenst noodzakelijke veranderingstrajecten die een impact hebben op het werk en het team (fusie, splitsing, opdrachtwijziging, leanprojecten,…) in goede banen te leiden.

ONS VOORSTEL

Teamcrafting is het gezamenlijk sleutelen aan de werkverdeling door elkaars leuke en lelijke taken te kennen en hier rekening mee te houden. Samen kleine oplossingen ontwikkelen om werk voor iedereen leuker te maken en door taken en relaties beter af te stemmen, rekening houdend met het doel van het team, de competenties, de attitudes en de middelen.

ONZE AANPAK

Het eerste blok bestaat uit het opmaken individuele taakanalyses met de individuele medewerker van het team. Het tweede gedeelte bestaat uit het in team bespreken van deze taakanalyses en het schuiven van taken in plaats van functies. Hier wordt rekening gehouden met doelen, competenties en attitudes.

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Werkverdeling, enkel bepaald door de leidinggevende, lukt niet meer en is niet meer van deze tijd. We zijn samen regisseur van ons werk. Door samen met de verschillende taken te puzzelen en kleine oplossingen te ontwikkelen, wordt het werk voor iedereen aangenamer en verhoogt de productiviteit.