It Makes Sense background EnJOY the ride
re-integratie

Burn-out

re-integratieprogramma

It Makes Sense focust op het welbevinden van medewerkers, vanuit het eenvoudige gegeven dat gelukkige medewerkers nu eenmaal beter presteren.
Als mensen zich goed voelen op het werk, of methodes aangereikt krijgen om hun stress te reduceren, worden ze veerkrachtiger, productiever en verbetert hun relatie tot de anderen. 

Jouw verwachtingen

  • Je wenst dat je medewerker na een periode van langdurige afwezigheid terug optimaal kan presteren in een steeds veranderende VUCA-wereld. 
  • Je wil een flexibele organisatie, die een mensgericht HR beleid voert, met respect voor elk individu.
  • Je wil inzetten op persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei in functie van het optimaal presteren van jezelf en van jouw medewerkers. 
  • Je hebt oog voor het professioneel en mentaal evenwicht bij elk van je medewerkers.
re-integratie na burn-out

ONS VOORSTEL

De begeleiding is erop gericht het menselijk kapitaal in jouw organisatie te helpen bij het omgaan met stress en veranderende situaties, zodat medewerkers veerkrachtig in hun job staan.
Het startpunt van dit traject is het moment waarop de werknemer het signaal geeft terug aan de slag te willen gaan, na een langere periode van afwezigheid, maar nog niet effectief aan het werk is!
Het uitgangspunt is een sterk engagement van zowel medewerker als werkgever.

ONZE AANPAK

In dit traject wordt vooral ingezoomd op de huidige professionele context. Op die manier kunnen de factoren die overspanning hebben aangewakkerd aan de oppervlakte komen. De besluiten rond gedrag en/of omgeving stellen de medewerker in staat om actie te ondernemen om gedragspatronen te doorbreken en/ of omgevingsfactoren aan te passen. Deze acties resulteren in een situatie waarbij de werknemer zich opnieuw comfortabel voelt op het werk, in een context die bij hem past.

 

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Jouw medewerker vindt terug plezier in zijn job, door het creëren van veranderingen in gedragspatronen en/of omgevingsfactoren. Zo bewerkstellig je, dankzij het burn-out re-integratie programma een hogere werktevredenheid binnen jouw organisatie.