It Makes Sense background EnJOY the ride
opleidingsbeleid

Opleidingsbeleid

It Makes Sense focust op het welbevinden van medewerkers, vanuit het eenvoudige gegeven dat gelukkige medewerkers nu eenmaal beter presteren. In een snel evoluerende wereld worden we aangemoedigd levenslang te leren. Dit is niet enkel belangrijk in ons privéleven, maar zeker ook in een werksituatie. Wil ons bedrijf minstens op gelijke tred blijven met de concurrentie, dan moet het innovatief zijn en mee evolueren met de nieuwste inzichten en technologieën.

Jouw doelstellingen

  • Je wil innovatieve en up-to-date medewerkers, die ook op lange termijn durven denken.
  • Je wil het potentieel en de ontwikkeling van je teamleden verhogen. 
  • Je wenst dat de jobinhoud van elke medewerker voldoende uitdaging biedt om zich ervoor te engageren.

ONS VOORSTEL

It Makes Sense maakt een analyse van het huidig opleidingsbeleid. Hoe worden de opleidingsbehoeften van de medewerker bepaald? Heeft elke medewerker toegang tot opleidingen? Wordt er een procedure gevolgd? We belichten vooral de meerwaarde van een gestructureerde aanpak van opleidingen, aangepast aan de individuele noden van elke medewerker.

ONZE AANPAK

De analyse gebeurt door gesprekken met de werkgever, de HR verantwoordelijke en de medewerkers. Op die manier worden mogelijke hiaten in het opleidingsbeleid aan de oppervlakte gebracht en worden adviezen geformuleerd ter verbetering. We gaan dieper in op de ‘Five moments of need’, een model van Mosher & Gottfredson.
Daarnaast belicht It Makes Sense het belang van ‘blended learning’, aangepast aan de individuele behoeften en voorkeuren van de medewerker. De tijd dat bijleren enkel klassikaal gebeurde is immers verleden tijd.
De werkwijze is volledig geënt op de realiteit op de werkplek. De adviezen van It Makes Sense worden samen met de werkgever en HR vertaald naar een concreet actieplan, zodat het bedrijf dit zelf kan implementeren.

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Met de werkvormen die It Makes Sense jou aanbiedt, geef je het opleidingsbeleid in jouw bedrijf een nieuw elan. Op die manier kan de persoonlijk ontwikkeling van elk teamlid geoptimaliseerd worden.