Jobcrafting

Wat is jobcraften?

Jobcrafting is een antwoord op de vraag: Hoe krijg ik mijn medewerkers terug gemotiveerd aan het werk?

Jobcrafting is een zeer eenvoudige manier waarop medewerkers op een  gestructureerde wijze naar hun huidige job kijken. Eens medewerkers weten welke aspecten van hun huidige job heel veel energie van hen vragen, gaan ze zelf op zoek naar manieren om met kleine aanpassingen hun job terug werkbaar te maken. Zo hoeft u als werkgever niet het gevoel te hebben steeds voor alle oplossingen te zorgen.

We gaan uit van wat de wensen en doelen zijn, wat mensen energie geeft en je krijgt eveneens een inzicht in de energienemers.

Door het gebruik van jobcraftingtechnieken brengen medewerkers kleine wijzigingen aan in hun job met een positieve impact op de dagelijkse werkdag.

Deze wijzingen gebeuren door de werknemer zelf (zelfsturing)  zonder de bedrijfsdoelstellingen uit het oog te verliezen of collega's te benadelen.

Waarom jobcrafting?

 • Zinvol werk is de sleutel tot motivatie en retentie. Wanneer een medeweker geleidelijk aan uitgekeken raakt op het werk, maar niet meteen doorgroeit of carrièrestappen kan/wil zetten, dan geeft een jobcrafting gesprek het noodzakelijk inzicht om het werk terug zinvoller te maken.
 • In "the war for talent" zal een organisatie die medewerkers stimuleert om hun job in te vullen rondom de eigen talenten en verwachtingen, makkelijker witte raven aantrekken.
 • We moeten met zijn allen langer blijven werken: wanneer we naar ons eigen werk kijken dan beseffen we dat we zonder aanpassingen hetzelfde werk niet kunnen blijven doen tot we met pensioen gaan. Een werkbare job verandert met de leeftijd.
 • Maken van meer verantwoordelijke team: De leiding bepaalt de strategie en het doel dat moet bepaalt worden. Medewerkers bepalen in overleg hoe en wie welk werk doet.
 • Regisseurs zijn van je eigen werk: Medewerkers die regisseur zijn van hun leven zijn gelukkiger en presteren beter.
 • Is een tool die voor elk niveau binnen de firma kan worden gehanteerd. Simpel en to the point.

Wanneer jobcraften?

 • Wanneer een medewerker ontevreden is binnen zijn huidige job.
 • Het team beter afstemmen op het werk en dit rekening houdend met de aanwezige talenten en competenties.
 • Bij veranderingen die impact hebben op het team. Werk dat moet herverdeeld worden  (tijdelijke)uitval van een collega, fusie, splitsing, ...
 • Wanneer je als organisatie wil werken aan een positieve vooruitgang.
 • Wanneer je als organisatie werkgeluk ziet als een gedeelde verantwoordelijkheid.

Wetenschappelijk onderbouwd

Uit onderzoek van de Antwerp Management School (2013) blijft dat jobcrafting sterk engagements- en retentieverhogend werkt.

Werkwijze

Afhankelijk van de vraag- of probleemstelling kunnen we opteren voor indivduele jobcraftingsessies of voor teamcrafting.

Wens je meer informatie over jobcrafting, neem dan zeker contact op voor een vrijblijvend gesprek.


Contacteer mij