Communicatie

De IndigoTransitieCirkel

De IndigoTransitieCirkel is een methodiek waarbij openheid gecreëerd wordt binnen teams om op die manier terug optimaal en positief te kunnen samenwerken. Mensen leren hun automatische reactie uit te schakelen.  Hiertoe dienen basiscommunicatievaardigheden aangeleerd te worden, maar vooral ook toegepast te worden.  Eens deze basis van openheid is gelegd, is optimale communicatie over elk relevant onderwerp mogelijk waarbij elkeen zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Doelstelling

De  IndigoTransitieCirkel is een model dat ontwikkeld werd gedurende veel jaren praktijkervaring.  Waar mensen dienen te communiceren met elkaar in het kader van een samenwerking, kan dit model een grote meerwaarde betekenen.  Doelstelling is tot gedragen afspraken te komen binnen de groep over die onderwerpen die in deze groep van belang zijn, waardoor teams terug kunnen bezig zijn met de ware doelstelling van hun job. Op die manier wordt gebouwd aan een positieve cultuurverschuiving binnen de organisatie.

Door wie

Annelien Jonckheere  is psychotherapeute, erkend bemiddelaar in familiezaken en erkend gerechtelijk expert.  Tien jaar ervaring in psychotherapie, bemiddeling en vormingswerk bij diverse doelgroepen, mondde uit in een grote interesse, voorliefde én stokpaardje als het gaat over intermenselijke communicatie.   Ze geeft trainingen binnen het onderwijs, non-profitsector en de bedrijfswereld.  Het model wordt ook toegepast bij de expertises die ze uitvoert voor de Rechtbanken.

Vanuit mijn geloof in deze methodiek binnen het kader van welzijn op het werk ben ik de samenwerking met Annelien aangegaan. Het is onze missie om de IndigoTransitieCirkel verder te verspreiden om op die manier te bouwen aan meer werkgeluk!

Voor wie?

Voor iedere organisatie, instelling of bedrijf die wil werken aan een betere samenwerking binnen het team met als eindresultaat een betere dienstverlening naar cliënten, patiënten of klanten toe.

Signalen als een slechte werksfeer, veel ziekte-uitval, conflicten in team kunnen aanleiding zijn om de IndigoTranisitieCirkel te introduceren.

Maar ook een wissel van leidinggevende, een fusie of een overname is het ideale moment hiervoor, omdat het een bron van relevante informatie is om op die manier positief verder te kunnen bouwen aan de toekomst.

Waar?

De sessies van de IndigoTransitieCirkel kunnen zowel op locatie doorgaan als in de opleidingslokalen van Indigo ( Koekelare) zelf.

Interesse?

Contacteer ons om een afspraak te maken en verdere duiding te krijgen over de methodiek via info@itmakessense.be .

Image