It Makes Sense background Coachen & Advies
stress en burnout

Stress en Burn-out

Preventieprogramma

It Makes Sense focust op het welbevinden van medewerkers, vanuit het eenvoudige gegeven dat gelukkige medewerkers nu eenmaal beter presteren.
Als mensen zich goed voelen op het werk, of methodes aangereikt krijgen om hun stress te reduceren, worden ze veerkrachtiger, productiever en verbetert hun relatie tot anderen.

Jouw doelstellingen

  • Je wil een flexibele organisatie die een mensgericht HR beleid voert met respect voor elk individu.
  • Je wil inzetten op persoonlijke ontwikkeling en persoonlijke groei in functie van het optimaal presteren van jezelf en jouw medewerkers. 
  • Je hebt oog voor het professioneel en mentaal evenwicht bij elk van je medewerkers.
  • Je wil voorkomen dat medewerkers tekenen van overspannenheid vertonen en dat dit invloed heeft op hun functioneren en hun werkomgeving.

ONS VOORSTEL

De begeleiding is erop gericht het menselijk kapitaal in jouw organisatie te helpen bij het omgaan met stress en veranderende situaties, zodat medewerkers veerkrachtig in hun job staan. Het traject start als je medewerker of de omgeving signalen geeft dat er symptomen zijn van overspanning. 
Het uitgangspunt is een sterk engagement van zowel medewerker als werkgever.

ONZE AANPAK

Tijdens een gestructureerd traject, waarin de 3 dimensies van de burn-out preventie worden belicht, worden haalbare en
concrete acties afgesproken die een verandering kunnen teweegbrengen.
In de eerste plaats reikt het programma de medewerker tools aan om gezonde gewoonten te bevorderen (slaap, voeding, relaxatie, fun en beweging).
Daarna focussen we op diep gewortelde gedragspatronen die aan de basis liggen van overspannenheid.
In een derde fase wordt de huidige professionele omgeving geanalyseerd. Op die manier kunnen de factoren die overspanning hebben aangewakkerd aan de oppervlakte komen. De besluiten rond gedrag en/of omgeving stellen de medewerker in staat om actie te ondernemen om gedragspatronen te doorbreken en/ of omgevingsfactoren aan te passen. Deze acties resulteren in een situatie waarbij de werknemer zich opnieuw comfortabel voelt op het werk, in een context die bij hem past.

Het traject wordt gestuurd door onderbouwde instrumenten en begeleid door gespecialiseerde coaches die goed vertrouwd zijn met de problematiek van burn-out. Zij stippelen samen met jou een route uit met de focus op well-being van jouw medewerkers.

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Een medewerker die terug plezier vindt in zijn job door het creëren van veranderingen in gedragspatronen en/of omgevingsfactoren. Zo creëer je een hogere werktevredenheid binnen jouw organisatie.