It Makes Sense background Coachen & Advies
missie-visie-waarden

Missie, visie en waarden

It Makes Sense focust op het welbevinden van medewerkers, vanuit het eenvoudige gegeven dat gelukkige medewerkers nu eenmaal beter presteren.
It Makes Sense biedt een oplossing op maat voor jouw HR-vragen. Medewerkers op één lijn krijgen is daar één van. Heeft jouw bedrijf een duidelijke missie en visie uitgetekend? Dit zorgt voor sterke teams met de neuzen in dezelfde richting. Een goed zicht op het grotere plaatje helpt medewerkers hun krachten te bundelen om samen ondernemingsdoelen te bereiken.

Jouw doelstellingen

  • Je wenst de medewerkers binnen de organisatie allemaal naar hetzelfde doel te brengen.
  • Je hebt sterke waarden als het over werk gaat en wil dat deze waarden ook gedragen worden door de medewerkers.
  • Je wil ook buiten de organisatie je imago versterken.
missie-visie-doel

ONS VOORSTEL

It Makes Sense maakt samen met jou een duidelijke formulering van de missie van je organisatie. De visie en de waarden die van belang zijn voor het bedrijf mogen daarbij niet ontbreken.
Deze mooie woorden betekenen echter niets, als ze ook niet leven op de werkvloer. It Makes Sense kijkt welke initiatieven deze bedrijfswaarden en de visie kunnen zichtbaar maken.

ONZE AANPAK

It Makes Sense  maakt een analyse van de huidige situatie: welke waarden zijn op dit moment van belang in het bedrijf? Samen met jou en je medewerkers bespreken we de bestaande waarden of we her-bepalen deze. Waar is er nog ruimte voor verbetering? Van zodra de geoptimaliseerde waarden, missie en visie op papier staan, kan je deze implementeren via workshops of andere initiatieven

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Door samen de missie, visie en waarden duidelijk te formuleren en te implementeren, verhoogt de cohesie in je bedrijf. De medewerkers zijn meer geëngageerd, omdat ze zicht krijgen op het groter geheel.