It Makes Sense background Coachen & Advies
re-integratie na burn-out

Feedback en loopbaangeprekken

Groepstrajecten

Loopbaangesprekken zijn essentieel als je je medewerkers hun volle potentieel wil laten benutten.  Maar hoe pak je dit nu concreet aan? Hoe bouw je aan een feedback cultuur binnen je organisatie? It Makes Sense heeft de kennis in huis om als leidinggevende op een open en verbindende manier in dialoog te leren gaan met je medewerkers.

Jouw doelstellingen

  • Je wil op een constructieve en opbouwende manier in dialoog gaan met je  medewerkers.
  • Je wilt een constructief evolutiegesprek, want dat bevestigt de waardering voor je medewerker en dus ook voor zijn motivatie.
  • Je wil inzetten op een ruimer prestatie management systeem en op niet-cyclische feedbackgesprekken doorheen het hele jaar.

ONS VOORSTEL

Gesprekken met medewerkers voeren en feedback geven hoeft geen moeilijke opgave te zijn. Als een gesprek goed georganiseerd is en in een rustige omgeving doorgaat, kan zo’n gesprek best aangenaam zijn. Je aanpassen aan de communicatiestijl van je medewerker is al een grote stap in de goede richting.
De focus ligt op een goede voorbereiding van het gesprek, de valkuilen en de gesprekstechnieken (verbindende communicatie). Daarnaast kijken we samen wat de basisvoorwaarden zijn voor een goed evaluatiegesprek en hoe je op een constructieve manier moeilijke feedback geeft.

ONZE AANPAK

De theorie over evolutiegesprekken komt aan bod, maar er wordt al vlug geschakeld naar de praktijk. Interactie onder de vorm van rollenspelen, brainstormsessies, leren van elkaar, … is een vaste waarde in de training.
Bij elk onderdeel vertalen de deelnemers hun leerpunten naar de situatie op hun werkplek en worden ze aangezet ze om te zetten in een actieplan. We gebruiken het model ‘Verbindend communiceren’ van Marshall B. Rosenberg.
De opleiding is opgebouwd volgens het meervoudige intelligentie model van Gardner. Ze kan ook individueel worden aangeboden.

WHAT’S IN IT FOR YOU?

Je leert je feedbackstijl beter kennen en aan te passen aan de communicatiestijl van jouw medewerkers. Zo kan je ze positief beïnvloeden om betere resultaten te behalen.